Wi-Ka blir Z-MEK

Med ett nytt namn antar vi dagens och framtidens utmaningar.
Vi tror på innovation, precision och modern teknologi.
AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad blir
Z-MEK AB