Konstruktion och prototyp

Ett vanligt uppdrag är att vi hjälper våra kunder att från en enkel skiss skapa en konstruktion med hjälp av 3D-CAD, Autodesk Inventor. Innan tillverkning kan vi också skapa en 3D-printad prototyp för analys och utvärdering.