Lasermärkning

Modern utrustning för lasermärkning gör det möjligt att märka med artikelnummer och ev logotype. Detta underlättar inte minst produktens spårbarhet, vilket är ett krav som ökar inom flera segment.