Svarvning & fräsning

I våra lokaler finns en stor maskinpark innehållande ett flertal CNC-svarvar och femaxliga fräsar. Med hjälp av Mastercam programmeras våra fräsar för att uppnå optimal kvalitet. Flera av maskinerna är robotbetjänta.

Kontakta gärna oss för mer information om vår maskinpark och vad vi kan erbjuda er.