Svarvning & fräsning

I våra lokaler finns en stor maskinpark innehållande ett flertal CNC-svarvar och femaxliga fräsar. Med hjälp av Mastercam programmeras våra fräsar för att uppnå optimal kvalitet. Flera av maskinerna är robotbetjänta.