Polering

Flera befintliga kunder kräver en perfekt ytfinhet, vilket har medfört att vi har utvecklat en professionell avdelning för polering. Vi erbjuder polering av alla material.